Långsam hemsida? Se hur detta påverkar ditt företag!

Visste du att ditt företag förlorar 53% av era potentiella kunder om det tar mer än 3 sekunder för er hemsida att ladda? Eller visste du att 8 av 10 konsumenter inte kommer återvända till en för långsam hemsida? Det visar studier och opinionsundersökningar gjorda i ämnet.

Att företag har en för långsam hemsida är ett vanligt problem, som i de flesta fall leder till förlorade intäkter. Vi har gedigen erfarenhet i området och har därför valt att granska och belysa hur en långsam webbplats kan skada ditt företags framgång, vilka faktorer det är som bidrar till en försämrad laddningstid, och presentera en lösning för hur ni kan undvika dessa problem.

Om du undrar över hur ditt företag påverkas av en för långsam laddningstid, och hur ni kan finna en lösning på detta problem - läs vidare!

Försämrad Användarupplevelse

Din webbplats hastighet är det första intrycket ditt företag levererar till era potentiella kunder. Vid tillfället en kund klickar in på er hemsida har en spontan attraktion skapats i konsumentens ögonen. Denna är intresserad av det innehåll ni har att erbjuda.

För att kunna leva upp till kundens förväntningar behöver ni kunna leverera vad de söker fort. Som nämnts ovan, det tar bara tre sekunder att förlora drygt hälften av de som har klickat sig in på er hemsida. Missar ni att möta dessa förväntningar levererar ni alltså under deras förväntningar, vilket är ett säkert sätt att skapa missnöjda och irriterade kunder, eller inte få några kunder alls.

Ni kan ha den mest estetiskt välproducerade hemsidan med det mest välskrivna innehållet och de starkaste tjänsterna, men levererar ni inte detta inom tre sekunder löper ni ändå stor risk att göra era besökare missnöjda och irriterade.

Se därför till att ha en snabb och välfungerande hemsida för att säkerställa att era besökare förblir nöjda.

Ökad Bounce Rate

Bounce rate är i vilken grad besökare på din hemsida lämnar efter att bara ha besökt en sida.

I dagens i dagens klimat online blir en webbplats laddningstid alltmer avgörande. Detta är speciellt sant för små till medelstora företag som inte är lika etablerade på marknaden som större aktörer, och ständigt strävar efter att hitta nya kunder och ta marknadsandelar. Det ligger således i ert företags intresse att inte bara attrahera nya besökare och potentiella kunder till er hemsida, utan även att bibehålla dessa.

Du har sannolikt själv befunnit dig i situationen att du finner någon hemsida intressant, klickar på den, och efter några sekunders väntan väljer att klicka bort från webbplatsen. Den spontana attraktionen hemsidan lyckades skapa har alltså avtagit och försvunnit. Då kanske du undrar: Exakt hur lång tid tar det för ditt företag att förlora den potentiella kundens intresse på internet?

En studie gjord av Google 2018 visar att ditt företag förlorar drygt hälften av era besökare inom loppet av enbart tre (!) sekunder.

Utöver detta, som vi även nämnde i introduktionen, återvänder inte 8 av 10 besökare som har upplevt din hemsida som för långsam. En för långsam hemsida har alltså inte bara en negativ påverkan på antalet besökare som väljer att stanna på er hemsida, utan reducerar även antalet besökare som väljer att återvända till denna.

Reducerad Conversion Rate

Conversion rate är i vilken grad ett företag lyckas få en besökare på sin hemsida att bli en betalande kund.

Din webbplats laddningshastighet kommer inte bara att påverka hur många som besöker er hemsida, den har även en tydlig negativ påverkan på hur många av dessa besökare det är som drivs till att fullborda ett köp. Ditt företags conversion rate kommer alltså att sjunka när laddningstiden blir längre.

En studie visar att din hemsidas prestanda kan påverka dina intäkter med upp till 9%.

Många känner till hur långa väntetider negativt påverkar potentiella konsumenters köpbeteende i den fysiska världen. Samtidigt missar många att uppmärksamma hur detta fenomen ter sig i det digitala. Butiker arbetar ständigt med att effektivisera sin arbetskraft och minska väntetider för kunderna, på samma sätt som företag aktivt bör arbeta med att driva ned laddningstiden för dess hemsidor.

Det som i många fall händer är att de kunder som blir missnöjda och lämnar butiken (eller i detta fall webbplatsen) inte förlorar behovet för den produkt de önskat - utan istället drivs bort till konkurrenter.

Försvagad Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering är, som nämnt i denna artikel, i stora drag en rad metoder som används av sökmotorer, som till exempel Google, för att avgöra hur de bäst erbjuder användaren det mest relevanta innehållet. Med andra ord, hur sökresultaten för olika nyckelord skall rankas för bästa möjliga användarupplevelsen.

När en konsument söker på ett eller flera nyckelord relaterade till det ni erbjuder, låt oss säga “snygga t-shirts”, jobbar sökmotorerna med att presentera de artiklar och hemsidor som bäst överensstämmer med konsumentens behov. Lyckas sökmotorerna leverera detta får de en nöjd användare i utbyte.

Det som kan påverka hur ditt innehåll rankas i förhållande till en viss sökterm är bland annat innehållets relevans, originalitet och inte minst - användarupplevelsen. Upptäcker, till exempel, Google att ett stort antal besökare som har sökt på “snygga t-shirts” har klickat in på er hemsida, för att sedan snabbt klickat bort från denna, kommer detta i många fall väcka misstanke och vara ofördelaktigt för er sökranking. Detta kallas även att ha en hög bounce rate.

Som vi diskuterade ovan leder en långsam laddningstid till en ökad bounce rate, och detta leder i sin tur till en försämrad sökmotoroptimering. Kort och gott kommer färre potentiella kunder att upptäcka ditt företags hemsida, vilket återigen har en uppenbar negativ påverkan på era säljsiffror.

Vilka faktorer drar ned din hemsidas hastighet?

I denna artikel presenteras en rad olika faktorer som kan bidra till att du får en långsam hemsida. Här kommer några av de mest väsentliga som du bör känna till:

  • Bilder: Ett vanligt problem som många företag kämpar med är storleken på deras bilder, och hur dessa har en stor påverkan på din hemsidas laddningstid. I många fall används PNG-filer, när det i själva verket är mycket bättre att använda sig av mindre JPEG-filer.
  • Tyngden på sidan: Olika sidor kan vara olika tunga. En sidas tyngd avgörs av alla de filer som används för att bygga denna, såsom HTML-dokument, bilder, och tunga CSS-filer. Om du känner dig osäker på hur tung din hemsida är kan du enkelt testa detta på sidor som till exempel https://tools.pingdom.com/.
  • Plugins: Plugins attraherar många företag genom att de målas upp att vara ett användbart tillskott till er hemsida. I själva verket är många av dessa föråldrade och bidrar till att drastiskt öka din hemsidas laddningstid. Värdplats: Ett scenario är att de dokument och filer i HTML och CSS som krävs för att bygga din hemsida förvaras på en geografisk plats, samtidigt som dina bilder förvaras på en annan. Ett annat scenario kan vara att det är ett långt avstånd mellan den som besöker din hemsida och din sidas server. Detta leder till att ju längre avståndet mellan din hemsidas server och din hemsidas besökare är, desto långsammare blir din hemsidas laddningstid. Detta är därför enormt viktigt att ta i beaktning när ni skapar hemsidor, speciellt sådana menade för målgrupper utanför Sveriges landsgränser.

Vad kan du göra för att få en snabbare hemsida?

Ett alternativ för att undvika att göra sin hemsida onödigt långsam är att använda sig av statiska hemsidor. I nuläget arbetar många med dynamiska hemsidor för att på så vis skapa mer effekt för besökaren. Problemet är den server som krävs för att skapa dessa dynamiska hemsidor; servern får arbeta hårt och detta resulterar i att er hemsida löper större risk för fel, samtidigt som det drastiskt påverkar sidans laddningshastighet.

Istället bör ni snarare använda er av statiska hemsidor då dessa använder sig av en mer effektiv metod för att tackla eventuella problem som kan komma att skada er laddningshastighet. Till exempel, kommer det plötsligt en stor mängd besökare till er hemsida kan den statiska hemsidans server klara av detta med lätthet. Dessutom kan ni applicera ett verktyg som heter CDN som i sin tur distribuerar trafikbördan över en mängd olika servrar för att ytterligare effektivisera hemsidans prestanda och laddningshastighet.

Tips om ni har problem med en för långsam hemsida: Vi på inosida är specialiserade på statiska hemsidor och jobbar aktivt med att optimera våra kunders hemsidor. Om ni är intresserade erbjuder vi en kostnadsfri konsultation genom denna länk.

Modern webbyrå med passion för funktionell design

På inosida specialiserar vi oss på modern webbutveckling och sökmotoroptimering. Vi ser helt enkelt till att du får en snabb hemsida som konverterar besökare till betalande kunder. Med Jamstack-arkitektur och nytänkande design skapar vi hemsidor med optimal prestanda, oavsett storlek. Vi är med dig från start till slut och levererar alltid hög kvalitet.

Läs mer om oss