En bra hemsida är avgörande för dagens företag!

Framtiden digitaliseras och så bör även ditt företag, utan digitalisering löper företaget risk att misslyckas på grund av bristande mottaglighet gentemot denna utveckling. Bara under de senaste två åren har vi sett en extremt stor ökning inom E-handel i sverige. Dessutom ser den överväldigande positiva trenden inom E-handel ut att fortsätta. Vad detta innebär är att företag som inte ligger i framkant riskerar att förlora mark gentemot konkurrenter som har en stark närvaro online. En stor del i vikten av en bra hemsida är att konsumenter generellt litar på andra konsumenter, exempelvis om en konsument är osäker över en produkt eller tjänst söker konsumenten ofta ledtrådar hos andra konsumenter för att se vad som är “rätt” beslut att fatta. Utan en hemsida kan företag i detta steg av köpprocessen inte dra nytta av omdömen och FAQ, och därmed riskera att förlora potentiella konsumenter. I stort ger en bra hemsida trovärdighet till ert företag. För att göra det extra tydligt, om en konsument väljer mellan er och era konkurrenter – där era konkurrenter har en bra hemsida, men inte ni - är det högst sannolikt att konsumenten istället vänder sig till era konkurrenter.

Varför bör ditt företag ha en hemsida? Här är fem anledningar.

Endast hälften av småföretag har en hemsida! Om du tar i beaktning att 61% söker online innan de fattar ett köpbeslut, blir detta en oroväckande låg siffra.

Vi har erfarenhet i ämnet och har därför skrivit ihop en artikel för att belysa de fem största anledningarna till varför just ditt företag bör ha en hemsida idag.

Är du intresserad? Läs vidare!


1. Digitalisering

Ditt företag bör följa samhällets trender. Framtiden digitaliseras och så bör även ditt företag, annars löper företaget risk att misslyckas på grund av bristande mottaglighet gentemot denna utveckling.

Under 2019 spenderade svenska konsumenter 310 miljarder kronor inom E-handel - detta är en ökning med 200 miljarder kronor jämfört med vad som spenderades 2017. Den överväldigande positiva trenden inom E-handel ser ut att fortsätta. Företag som inte ligger i framkant riskerar att förlora mark gentemot konkurrenter som har en närvaro online. 

Ett exempel på ett företag som kapitaliserat på denna öppning är Bushwick Kitchen som på en månad gick från affärsidé till lansering. Under sitt första år omsatte företaget närmare 2 miljoner kronor. Det hela började med att två vänner - en entreprenör och en matentusiast - bestämde sig för att på en månad bygga och få igång sitt företag. Deras framgång är ett tydligt exempel på hur digitaliseringen kan medföra obegränsade möjligheter. Digitaliseringen tillät de båda att snabbt etablera ett bolag, upprätta närvaro (via hemsidan) och sedan nå ut till en stor mängd konsumenter (via digital spridning). Dessa faktorer låg till grund för deras snabba och imponerande framgång. Efter detta kunde företaget växa och kliva in i samarbeten med fysiska återförsäljare.

Ett exempel på att blunda för digitaliseringen av samhället hänvisas inom marknadsföringsyrket till som “Marketing myopia”. ”Marketing myopia” är ett fenomen där ett företag enbart ser till sina egna erbjudanden och förmågor, och då negligerar kundbehovet och samhälleliga trender. Ett känt exempel är Kodak, som gick från marknadsledande till att bli uppätna av företag som Sony och Canon just för att de ignorerade det (då) nya kundbehovet av digitala kameralösningar.

Gör inte som Kodak och blunda för vårt digitaliserade samhälle.


2. Social Proof

Konsumenter litar på andra konsumenter. Termen “Social proof” myntades 1984 av den välkände psykologi- och marknadsföringsprofessorn Robert Cialdini, och handlar om hur människor tenderar att kopiera andra människor. Mer specifikt, om en konsument är osäker över en produkt eller tjänst söker konsumenten ledtrådar hos andra konsumenter för att se vad som är “rätt” beslut att fatta.

Det uppstår ofta en osäkerhet hos en potentiell konsument innan köpesbeslut, vilket förklarar varför 90% av konsumenter säger att omdömen online påverkar deras köpbeslut. Dessa omdömen ger alltså svar på konsumentens funderingar och kan således ha effekten att driva konsumenten till ett köpbeslut gynnsamt för just din verksamhet. Utan en närvaro online kan ditt företag i detta steg av köpprocessen inte dra nytta av omdömen och FAQ, och därmed riskera att förlora potentiella konsumenter.

En hemsida ger trovärdighet till ditt företag. För att göra det extra tydligt, om en konsument väljer mellan er och era konkurrenter – där era konkurrenter har en hemsida, men inte ni - är det högst sannolikt att konsumenten istället vänder sig till era konkurrenter. En färsk studie visar att 56% av konsumenter inte litar på ett företag utan en hemsida, och en annan visar att konsumenter baserar hela 75% av ett företags pålitlighet på företagets webbdesign

Ge trovärdighet till ditt företag genom att etablera en välfungerande hemsida.


3. Ett Digitalt Hem

En hemsida för ditt företag kan fungera som samlingsplats för samtliga digitala marknadsinsatser. Oavsett om du marknadsför via Instagram, Facebook, Google eller fysiskt genom mässor eller evenemang kan hemsidan fungera som en landningsplats för samtliga konsumenter som är intresserade av er verksamhet. Hemsidan kan på så vis fungera som ett CRM-system (ett system för företag att följa och förstå nya, existerande och framtida kunder) för dig att attrahera och förvalta existerande kontakter. 

Genom en hemsida kan företaget till exempel, genom chatt-, FAQ- och andra kommunikationsfunktioner, enkelt samla social proof samtidigt som varumärkeskapitalet stärks genom att driva en känsla av tillhörighet till varumärket hos era konsumenter. En hemsida fungerar alltså inte bara som ett ansikte utåt för ert varumärke, utan dessutom som ett värdefullt och billigt verktyg för att samla och förstå era kunder. 

Utöver detta kan hemsidan, till skillnad från en fysisk butik, driva intäkter dygnet runt. Genom att välja en enkel, automatiserad funktion där kunden kan visa intresse, beställa och betala, , kan du tjäna pengar genom din hemsida när du ligger och sover. 

Använd hemsidan som ett kraftfullt verktyg för att samla kunduppgifter och värdefull information!


4. En Extra Marknadsföringskanal

Hemsidan är en extra marknadsföringskanal för ditt företag. För många är det ingen nyhet att digital marknadsföring medför högre return on investment än traditionell marknadsföring, ändå är det bara hälften av alla småföretag som har en egen hemsida. Detta är oroväckande då en hemsida öppnar upp för en enorm mängd kostnadseffektiva marknadsföringsmöjligheter för ditt företag. 

Via hemsidan, som nämnts ovan, kan det byggas varumärkeskapital genom att tillåta community- och kommunikationsfunktioner mellan både konsument-företag och konsument-konsument. På så vis ges varumärket ytterligare trovärdighet samtidigt som varumärkeslojaliteten stärks.

Utöver detta kan även hemsidan användas för att nå ut till fler konsumenter. Istället för att publicera en artikel i tidningen, kan ni publicera ett blogginlägg på er hemsida och driva samma trafik - men för en bråkdel av priset. Ni kan också göra som Daniel Wellington, som gick från 0 kronor till 1,5 miljarder kronor i omsättning på 5 år, och använda er av sociala medier för att driva trafik och därigenom intäkter. Ett framgångsrikt konto på Instagram, tillsammans med en fungerande hemsida, kan visa sig enormt effektivt i att öka ditt företags reach och driva intäkter.

Gå inte miste om att digitalt driva enkel och kostnadseffektiv marknadsföring.


5. En Extra Distributionskanal

Hemsidan är en extra distributionskanal för ditt företag. Oavsett vilken eller vilka distributionskanaler ni använder i nuläget för att sälja era produkter, kan hemsidan fungera som en ytterligare kanal för er kund. På så vis kan ni erbjuda ytterligare komfort för kund och ytterligare möjlighet för er att driva intäkt. 

Låt oss säga att ni arbetar B2C med produkter som säljs via återförsäljare, mässor och direktsälj. Med en hemsida finns nu möjligheten för kunder att slippa att söka upp ert erbjudande fysiskt, och istället med några knapptryck beställa sina produkter online. Hemsidan kan således alltså användas i syfte att göra det ännu smidigare för kund, och därigenom även lättare för företaget  att etablera ännu en inkomstkälla. Det är alltså ingen slump att en färsk rapport visar hur teknologiskt kunniga småföretag, jämfört med mindre uppdaterade småföretag, driver in fyra gånger mer i rena intäkter.

Om det är lättare för kund att spendera sina pengar, blir det lättare för er att tjäna dem.  


Sammanfattning

Vi har nu gått igenom varför en hemsida har en positiv inverkan på ett företag genom att på olika sätt nå ut till nya konsumenter, förvalta existerande konsumenter, bygga trovärdighet till varumärken och erbjudanden, samt att göra det smidigare för företaget att driva ytterligare intäkter.

En hemsida är alltså, om den används på rätt sätt, ett extremt kraftfullt verktyg för att driva en verksamhet framåt

Modern webbyrå med passion för funktionell design

På inosida specialiserar vi oss på modern webbutveckling och sökmotoroptimering. Vi ser helt enkelt till att du får en snabb hemsida som konverterar besökare till betalande kunder. Med Jamstack-arkitektur och nytänkande design skapar vi hemsidor med optimal prestanda, oavsett storlek. Vi är med dig från start till slut och levererar alltid hög kvalitet.

Läs mer om oss