Byt från WordPress idag!

Dynamiska CMS-system som WordPress har länge varit normen för att skapa hemsidor, vilket inte är så konstigt då de är enkla att använda och skapa sidor med. På senare år har dock tekniken för att skapa hemsidor som är statiska blivit betydligt bättre och effektivare. Verktyg som är baserade på JamStack(JavaScript, APIs & Markup) har börjat ta över marknaden, vilket sannolikt kommer leda till att dynamiska webbsidor baserade på WordPress snart kommer att försvinna då fler och fler går över till statiska sidor.

1. Ni vill inte ha er hemsida hackad

Studie visar på att 70% av WordPress-installationer är sårbara för hackerattacker. Genom den dynamiska utformningen med databaser, en formgivningsmotor och ofta många tillägg (s.k. add-ons) blir det mycket svårare att hålla dem säkra från angrepp/attacker. Statiska system baserade på JamStack kräver inga databaser och har därigenom har mindre kontakt med servern vilket minimerar risken för Hackerattacker.

2. Ni vill inte behöva uppdatera och underhålla er hemsida hela tiden

Dynamiska sidor behöver uppdateras kontinuerligt så att de inte blir sårbara. En dynamisk webbsida måste dessutom underhålla sina tillägg (add-ons) för att undvika någon ny typ av hackerattack. Statiska sidor är redan skapade så de kräver ingen server som skapar dessa i realtid. Detta leder inte bara till snabbare hastigheter, utan även att man kan använda ett CDN (Content Delivery Network) som fördelar trafik till närmaste server. Att fördela trafik till närmaste server gör att man får snabb hemsida över hela jordklotet.

3. Du vill ha en snabb hemsida

Dynamiska webbsidor kräver en server som skapar sidan med en databas och en formgivningsmotor i realtid, vilket leder till långsammare webbsida och större risk för fel. Väljer ni istället en statisk webbsida så påverkas servern knappt någonting om mer trafik helt plötsligt kommer. Om ni dessutom använder er av en s.k. CDN för er statiska sida kommer all trafik fördelas ut på flera servrar, vilket inte bara leder till snabbare sida utan även att hastigheten heller inte påverkas av mängden trafik.

4. Ni vill inte att hemsidan ska begränsa hur mycket trafik den kan ta

Om man får mycket trafik på en dynamisk sida måste servern jobba ännu hårdare då den skapar sidan i realtid. Det hårda jobbet för servern innebär större kostnader, långsammare sida och i värsta fall att servern kraschar. Statiska JamStack-system kräver inga databaser och därigenom har systemet mindre kontakt med servern vilket minimerar risk för hackerattacker. En statisk sida har dessutom knappt något underhållskrav för att hållas säker då den inte har kontakt med en server på samma sätt som en dynamisk sida.

Ni vill att hemsidan ska fungera utan avbrott

Gemensamt för dynamiska sidor är att databaser som dessa lätt kan bli hackade och de har även en tendens att krascha vilket är ganska vanligt. Det andra stora problemet med stabilitet för dynamiska sidor är just att de är dynamiska, alltså de skapas i realtid och på grund av det kan mycket gå fel. En statisk sida kräver inga databaser och genereras inte i realtid, istället består den endast av HTML, CSS och JavaScript. Detta faktum gör en statisk webbsida oerhört stabil, oberoende av tid och belastning.

Modern webbyrå med passion för funktionell design

På inosida specialiserar vi oss på modern webbutveckling och sökmotoroptimering. Vi ser helt enkelt till att du får en snabb hemsida som konverterar besökare till betalande kunder. Med Jamstack-arkitektur och nytänkande design skapar vi hemsidor med optimal prestanda, oavsett storlek. Vi är med dig från start till slut och levererar alltid hög kvalitet.

Läs mer om oss